SHMMF
Ieškoti

Organizacijos žmogiškųjų išteklių, kultūros ir organizacinio klimato taikomieji tyrimai

Raktažodžiai: žmogiškieji ištekliai,organizacinė kultūra, organizacinis klimatas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma