SHMMF

Organizacijos žmogiškųjų išteklių, kultūros ir organizacinio klimato taikomieji tyrimai

Raktažodžiai:
žmogiškieji ištekliai,organizacinė kultūra, organizacinis klimatas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma