SHMMF

Etikos viešajame valdyme tyrimai
Aprašymas:
Šiuolaikiniame viešajame valdyme dažnai susiduriama su etikos problemomis, kurios pastebimos tiek organizacijos , tiek pačios sistemos lygmenyse. Kiekvieną etikos problemą gali vertinti tiek individualiu, tiek organizacijos, tiek visuomenės ar viešojo valdymo sistemos lygmeniu. Viena dažniausiai pasitaikančių etikos problemų viešajame valdyme yra korupcija, pasireiškianti įvairiais mastais („didžioji“ , „mažoji“) ir  įvairiomis formomis (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, nepotizmas ir t.t.). Etikos problemų viešajame valdyme  sprendimai ir prevencija glaudžiai siejama su esamos situacijos vertybine diagnostika,  atitinkamai viešojo sektoriaus darbuotojų ir piliečių etikos tyrimais.  Etikos tyrimai analizuoja praktinius  etikos klausimus susijusius vertybėmis, moralės normomis, įsipareigojimais žmonių bendravimo ir institucinėje praktikoje.

Raktažodžiai:
etika, viešasis sektorius

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma