SHMMF

Viešųjų organizacijų veiklos efektyvumo tyrimai

Raktažodžiai:
viešasis sektorius, veiklos efektyvumas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma