SHMMF

Valstybės tarnautojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų, kvalifikacijos kėlimo, motyvacijos tyrimai

Raktažodžiai:
valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma