SHMMF

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos taikomieji tyrimai, piliečių dalyvavimo viešajame valdyme tyrimai
Aprašymas:
Siekiama atlikti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos tyrimus, parengti piliečių ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo viešajame valdyme instrumentą, išanalizuoti dalyvavimo būdus ir poreikius

Raktažodžiai:
NVO, bendruomenių tyrimai

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma