SHMMF

Elektroninės demokratijos įrankių kūrimas

Raktažodžiai:
e.demokratija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma