SHMMF

Elektroninės valdžios, valdymo ir demokratijos tyrimai

Raktažodžiai:
e.valdžia, e.demokratija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma