SHMMF

Socialinių procesų analitika
Aprašymas:
Diskurso kiekybinė ir kokybinė analizė, statistinių duomenų analizė ir vizualizavimas, kokybinė lyginamoji makro socialinių reiškinių analizė

Raktažodžiai:
socialiniai procesai, socialinių reiškinių analizė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma