SHMMF

Socialinių paslaugų studijos

Raktažodžiai:
socialinės paslaugos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma