SHMMF

Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso sudarymo metodika
Aprašymas:
Parengta standartizuota gyventojų pasitenkimo viešosiomis paslaugomis vertinimo metodika, išbandyta daugiau nei 10 Lietuvos savivaldybių.

Raktažodžiai:
viešosios paslaugos, gyventojų nuomonė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma