SHMMF
Ieškoti

Socialinės politikos priemonių vertinimas ir poveikio analizė
Aprašymas: Atliekamas socialinės politikos programų, priemonių ir poveikio analizės vertinimas užimtumo, lygių galimybių ir socialinės integracijos srityse. 

Raktažodžiai: socialinė politika, politikos vertinimas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma