SHMMF

Socialinės politikos priemonių vertinimas ir poveikio analizė
Aprašymas:
Atliekamas socialinės politikos programų, priemonių ir poveikio analizės vertinimas užimtumo, lygių galimybių ir socialinės integracijos srityse. 

Raktažodžiai:
socialinė politika, politikos vertinimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma