SHMMF

Socialinių problemų stebėsenos metodikos kūrimas
Aprašymas:
"Įgyvendinant projektus (“Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas” (SPS), “Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena” (ISSP-LT) ir “Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumo, darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje” (ISSP-LT-CIWO), finansuotus Lietuvos mokslų tarybos) buvo sukurta metodika/klausimynas Lietuvos gyventojų nuostatoms ir patirtims ištirti temose „Socialinės politikos vertinimai“ ir ""Virtualūs socialiniai tinklai"". Socialinės politikos vertinimo metodika (klausimynas) skirta ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką. Ji naudojama ta, kad galima būtų atskleisti socialinės politikos rezultatų vertinimus, gyventojų socialinio teisingumo lūkesčius bei kiek jie jaučiasi socialiai saugūs. Tai leidžia atskleisti Lietuvoje nepakankamai tyrinėtas (ypač tarptautinio palyginamumo prasme) socialines problemas. Virtualių socialinių tinklų tyrimo metodika leidžia ištirti įsitraukimą į virtualius socialinius tinklus, kurie tampa nauja erdve pilietinei raiškai, išanalizuoti besiformuojančios skaitmeninės atskirties charakteristikas, naująsias socialines medijas ir jų poveikį visuomenei."

Raktažodžiai:
socialinės problemos, stebėsenos metodika

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma