SHMMF

Visuomenės nuomonės, nuostatų ir poreikių tyrimai
Aprašymas:
Visuomenės nuomonės, savivaldybių, kitų administracinių teritorinių vienetų gyventojų, verslo ir viešųjų organizacijų darbuotojų nuostatų ir poreikių tyrimai

Raktažodžiai:
visuomenės poreikiai, poreikių tyrimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma