SHMMF

Darbuotojų inovatyvumo vystymui palankių mokymosi aplinkų organizacijoje modeliavimas

Raktažodžiai:
inovacijos, inovatyvumas, inovatyvumo ugdymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma