SHMMF

Socialinės įtraukties inovacijų diegimo pelno ir ne pelno siekiančiose organizacijose tyrimai

Raktažodžiai:
įtraukties inovacijos, pelno siekiančios ir nesiekiančios organizacijos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma