SHMMF
Ieškoti

Socialinės įtraukties inovacijų diegimo pelno ir ne pelno siekiančiose organizacijose tyrimai

Raktažodžiai: įtraukties inovacijos, pelno siekiančios ir nesiekiančios organizacijos

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma