SHMMF
Ieškoti

Socialinio verslumo ugdymo tyrimai

Raktažodžiai: verslumas, socialinis verslumas, ugdymas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma