SHMMF

Socialinio verslumo ugdymo tyrimai

Raktažodžiai:
verslumas, socialinis verslumas, ugdymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma