SHMMF
Ieškoti

Darbuotojų inovatyvumo tyrimai
Aprašymas: Pelno ir nepelno organizacijų inovacinės kultūros tyrimai bei vystymo metodikos. Taikant originalų tyrimo instrumentą nustatomas konkrečios organizacijos inovacinės kultūros profilis. Atsižvelgiant į nustatytą profilį, taikant konkrečias metodikas, kuriami ir įgyvendinami inovacinės kultūros vystymo scenarijai. Realizuojant scenarijus, vykdoma proceso stebėsena ir korekcijos.

Raktažodžiai: organizacija, darbuotojai, inovatyvumas

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma