SHMMF

Darbuotojų inovatyvumo tyrimai
Aprašymas:
Pelno ir nepelno organizacijų inovacinės kultūros tyrimai bei vystymo metodikos. Taikant originalų tyrimo instrumentą nustatomas konkrečios organizacijos inovacinės kultūros profilis. Atsižvelgiant į nustatytą profilį, taikant konkrečias metodikas, kuriami ir įgyvendinami inovacinės kultūros vystymo scenarijai. Realizuojant scenarijus, vykdoma proceso stebėsena ir korekcijos.

Raktažodžiai:
organizacija, darbuotojai, inovatyvumas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma