SHMMF

Edukacinių technologijų efektyvaus diegimo organizacijose modeliavimas

Raktažodžiai:
edukacinės technologijos, organizacijos, diegimo modeliavimas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma