SHMMF

Edukacinių technologijų diegimo įvairaus tipo organizacijose tyrimai
Aprašymas:
Organizacijų kompetencijų ugdymo el. mokymosi organizavimo poreikių ir edukacinių technologijų diegimo galimybių tyrimai, proceso stebėsena ir tobulinimo rekomendacijos.

Raktažodžiai:
edukacinės technologijos, įvairaus tipo organizacijos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma