SHMMF

Lyderystėss tipų nustatymo metodikos

Raktažodžiai:
lyderystės tyrimų metodikos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma