SHMMF

Darbuotojų karjeros vystymo būdai
Aprašymas:
Taikant originalų karjeros profilio tyrimo instrumentą, nustatomos darbuotojų karjeros vertybės, lūkesčiai, stiprybės ir silpnosios pusės. Atsižvelgiant į organizacijos misiją, viziją ir strateginisu tikslus, siūloma darbuotojų karjeros vystymo strategija.

Raktažodžiai:
darbuotojo karjera, karjeros vystymas, karjeros profilis

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma