SHMMF

Darbuotojų karjeros profilio nustatymo tyrimai

Raktažodžiai:
karjeros profilis

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma