SHMMF

Sveikos gyvensenos ugdymo technologijos
Aprašymas:
Sveikatos stiprinimo darbo vietoje diegimo technologijos ir jų poveikis darbuotojų gyvensenai, sveikatos būklei ir produktyvumui.

Raktažodžiai:
sveika gyvensena, ugdymo technologijos

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma