SHMMF
Ieškoti

Sveikos gyvensenos ugdymo technologijos
Aprašymas: Sveikatos stiprinimo darbo vietoje diegimo technologijos ir jų poveikis darbuotojų gyvensenai, sveikatos būklei ir produktyvumui.

Raktažodžiai: sveika gyvensena, ugdymo technologijos

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma