SHMMF

Aukštojo mokslo ir profesinio ugdymo kokybės siekio edukacinės paradigmos virsmo ir masinio aukštojo mokslo sąlygomis tyrimai

Raktažodžiai:
aukštojo mokslo kokybė

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma