SHMMF

Individualaus ir kolektyvinio mokymosi procesai organizacijose ir tinkluose

Raktažodžiai:
mokymasis organizacijose/tinkluose

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma