SHMMF

Besimokančio ir darnaus miesto/regiono vystymo edukacinės ir mokymosi aplinkos

Raktažodžiai:
besimokančio miesto/regiono vystymas

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma