SHMMF

Efektyvios žinių valdymo sistemos diegimas siekiant intelektualios, kūrybiškos organizacijos kokybių

Raktažodžiai:
žinių valdymo sistema

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma