SHMMF
Ieškoti

Socialinio ugdymo problemų sprendimas, taikant individualų ir kolektyvinį mokymąsi

Raktažodžiai: socialinės edukacinės problemos, individualus ir kolektyvinis mokymasis

Mokslo kryptis: Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma