SHMMF

Socialinio ugdymo problemų sprendimas, taikant individualų ir kolektyvinį mokymąsi

Raktažodžiai:
socialinės edukacinės problemos, individualus ir kolektyvinis mokymasis

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma