SHMMF

Emigrantų šeimų vaikų adaptacijos bendrojo lavinimo mokykloje strategijos

Raktažodžiai:
emigrantų šeimos, adaptacija

Mokslo kryptis:
Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Užklausos forma