SAF
Ieškoti

Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) ekspertizės, organizavimo ir technologinių projektų rengimas.
Aprašymas: Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Raktažodžiai: statybos organizavimas; Statybos technologinės kortelės; Sąmatos; Paprasto remonto aprašų rengimas; Griovimo projektas.

Mokslo kryptis: Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Įranga jau užrezervuota
Nuo Iki
Įranga nerezervuota
Užklausos forma