SAF

Pastatų energetinio efektyvumo tyrimai
Aprašymas:

"Energiškai efektyvūs pastatai projektuojami taip, kad naudotų kuo mažiau energijos. Pastatai tampa energiškai efektyviais, kai naudojamos kokybiškos konstrukcinės ir izoliacinės medžiagos, mažinančios šilumos nuostolius ir didinančios pastato sandarumą. Profesionalus projektavimo lygis yra pastatų energinio efektyvumo užtikrinimo pagrindinės prielaidos. Specialistai teikia paslaugas, susijusias su energetinių resursų vartojimo optimizavimu, tarp jų: pastatų / butų energinio naudingumo sertifikavimas; statinių atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai; pastato auditas.

Raktažodžiai:
Pastatų energetiniai auditai; Pastatų energetinis sertifikavimas; Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma