SAF

Geopolimerinio betono kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
" Geopolimerinis betonas yra ""nauja"" medžiaga, kuri neturi portlandcemenčio kaip rišiklio. Geopolimerinis cementas yra ekologiškesnis nei įprastas portlandcementis, ne tik dėl to, kad jo gamybos metu į aplinką patenka mažiau CO2 dujų, bet gamyboje gali būti naudojamos pramoninės atliekos. Geopolimeriniai rišikliai - naujos ekologiškos statybinės medžiagos, skirtos gaminti betoną be portlandcemenčio. Svarbiausia, šios medžiagos gavimas yra žymiai ekologiškesnis nei portlandcemenčio. "

Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo technologijų vertinimas.

Aprašymas:
Pramoninių ir visuomeninių pastatų grindų ir jų dangų sprendimų vertinimas ir efektyvaus sprendimo nustatymas projektavimo stadijoje, atsižvelgiant ne tik į projektuotojų, bet ir į rangovų, užsakovų, naudotojų siekiamus tikslus. Tyrimuose grindų ir jų dangų inžineriniai sprendimai įvertinami įvairiais aspektais, sudarant įvairiaaspektę vertinimo kriterijų sistemą ir taikant daugiakriterinius vertinimo metodus.

Ypač stipraus betono kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
Buvo įrodyta, kad ypač stiprus betonas gali būti paruoštas ne tik iš labai brangių reaktyviųjų miltelių, bet taip pat ir iš žymiai pigesnės (vietinės) medžiagos. Tyrimais jau pavyko nustatyti ryšius tarp betono savybių ir ilgaamžiškumo. Taip pat nustatytos ypač stipraus betono kitimo tendencijos; Norint pasiekti optimalią ypač stipraus betono sudėtį, buvo sukurta specialaus mišinio paruošimo technologija.

Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai.

Aprašymas:
Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Termoviziniai pastatų ir inžinerinių sistemų tyrimai.

Aprašymas:
Termoviziniai tyrimai gali būti atliekami techninėms statinių problemoms identifikuoti. Atliekant termovizinę analizę galima greitai ir patikimai nustatyti šildymo ir vėsinimo sistemų, pastatų ir vamzdynų izoliacijos būklę, identifikuoti šiluminius tiltelius bei įvertinti statybos arba renovacijos darbų kokybę. Matavimų patikimumui užtikrinti gali būti atliekamas ir paviršinės temperatūros matavimas.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Užpildų tyrimai.

Aprašymas:
Didžiausią betono mišinio sudėties dalį sudaro užpildai - iki 80 % tūrio, todėl vertinti jų savybes labai svarbu. Vertintinos šios pagrindindinės savybės - granuliometrija, smulkelių kiekis, skalumas, chloridų, sulfatų kiekis, atsparumas šalčiui.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Statybinių skiedinių tyrimai.

Aprašymas:
Statybiniai skiediniai labai dažnai naudojami grindų įrengimo darbuose. Pvz.: išlyginamųjų mišinių kategorija, kas leidžia turėtų idealiai lygų pagrindą klojant ant jų įvairias dangas.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Mūro gaminių tyrimai.

Aprašymas:
Mūro gaminiai tai vieni populiariausių statybinių produktų naudojamų inividualioje statyboje. Vertinamos keraminių, silikatinių, keramzitbetonio bei putų betono blokelių pagrindinės charakteristikos.

Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Statybinių konstrukcijų mechaninių savybių tyrimai ir bandymai.

Aprašymas:
Įvairių statybinių konstrukcijų dinaminė analizė

Lenkiamų konstrukcijų bandymas

Aprašymas:
Gelžbetoninių sijų ir sąramų stiprumo, standumo ir pleišėtumo parametrų nustatymas.

Armatūros strypų tempimo bandymas

Aprašymas:
Armatūros strypų stiprumo ir takumo parametrų nustatymas.

Ultragarsinė defektoskopija ( defektai , įtrūkimai, plyšiai ir t.t.)

Aprašymas:
Impulsinis ultragarsinis metodas tinka betonų defektoskopijai. Kadangi betonas yra nevienalytis, tai galima nustatyti tik tuos struktūros defektas ar intarpus, kurių geometriniai matmenys yra didesni už užpildo grūdelių matmenis. Betonų defektoskopijai naudojami ištisinio perėjimo ir išilginio profiliavimo (hodografo) metodai. Abiem atvejais matuojamas ultragarsinės bangos sklidimo greičio pokytis.

Dažnio ir amplitudės analizė

Aprašymas:
Matavimai atliekami naudojant kompiuterizuotą mechaninių virpesių matavimo sistemą. Sistemą sudaro akselerometras, vibrometras, kompiuterinis elektrinių signalų įvesties ir valdymo įrenginys, nešiojamas asmeninis kompiuteris.

Betono priedai (silicio dioksido dulkės , lakieji pelenai, kiti aktyvūs mineraliniai priedai )

Aprašymas:
Nustatoma įvairių aktyvių mineralinių priedų efektyvumas ir taikymo ribos.

Autogeninių ir džiūvimo susitraukimų/deformacijų matavimas, esant skirtingomis išlaikymo sąlygomis

Aprašymas:
Matavimai atliekami laboratoriniu dilatometru „107133-4P97X“. Pagrindinės dilatometro savybės: gamintojas - Testing GmbH (Vokietija), tikslumas – 0,001 mm, prietaisas tenkina LST EN 12617-4, LST EN 1367-4 ir LST EN 12808-4 standarto reikalavimus.

Betono dinaminio tamprumo (Jungo) modulio nustatymas

Aprašymas:
Rezonansinis metodas yra vienas iš akustinių metodų, pagrįstas savitojo dažnio ir svyravimo charakteristikų matavimu. Šis metodas naudojamas įvairioms konstrukcinėms medžiagoms tirti, taip pat betono tampriosioms ir plastinėms savybėms nustatyti tiriant tam tikros formos bandinius.

Statybinių medžiagų paviršiaus drėgmės matavimas

Aprašymas:
Atliekami įvairių statybinių medžiagų paviršiaus drėgmės matavimai. Dažniausiai drėgmės matavimai atliekami grindų konstrukcijoms. Prieš įrengiant grindų dangas būtina patikrinti pagrindo drėgnį, kad eksploacijos metu neatsirastų grindų dangų defektų.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai.

Aprašymas:
Medienos gaminiai statyboje buvo ir lieka vieni populiariausių - tai medinės konstrukcijos, apdaila, grindų dangos ir panašiai. Vertinant medienos rūšį, ji skirstoma pagal tinkamumą statybos srityse. Viena jų labiau tinkama drėgnoms patalpoms, kita labai atspari aplinkos poveikiui, kita naudojama vidaus patalpoms. Svarbiausios medienos savybės - tankis, drėgnis, stipris, apdirbamumas ir kitos.

Inovatyvių technologinių ir organizacinių sprendimų diegimas statybos procesuose.

Aprašymas:
Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti kuo mažesniais ištekliais ir per tam tikrą laiką. Priemonės projektui įgyvendinti ir statybos procesai iš dalies priklauso vieni nuo kitų. Statybos projektų išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.Norint realizuoti pastato statybą, tenka pereiti daug etapų, padaryti daugybę sprendimų, viską suplanuoti. Tačiau labai dažnai tai pamirštama ir darbai pradedami tinkamai nepasiruošus.Todėl siekiama rangovui palengvinti šį procesą efektyviai sprendžiant technologinius, organizacinius bei ekonominius procesus prieš statybos darbų vykdymą.

Ceolitų sintezė ir panaudojimo cementinėse sistemose tyrimai

Aprašymas:
Ceolitai – tai didelė grupė mineralų, priskiriamų karkasinės sandaros šarminių arba šarminių žemių metalų aliumosilikatų hidratams. Jie gali būti randami gamtoje ir susintetinami. Gamtiniai ceolitai paprastai būna užteršti pašaliniais mineralais, sunku paruošti reikiamo dydžio adsorbento grūdelius, o porų skersmens ceolite jau nebeįmanoma reguliuoti, todėl pramonėje dažnai naudojami sintetiniai ceolitai. Dėl struktūros ypatumų ceolitai naudojami kaip adsorbentai, nes efektyviai adsorbuoja įvairias medžiagas iš dujų mišinių ir tirpalų. Ceolitai yra ekologiškai švari, inertinė, atspari aukštoms temperatūroms ir netoksiška medžiaga. Dėl šių savybių juos galima naudoti daugelyje pramonės, gamtosaugos sričių, ekologinių katastrofų pasekmių šalinimui bei statybinių medžiagų gamyboje ir kt. Nustatyta, kad ceolitai cemento struktūroje padidina jo mechaninį stiprumą, mažina poringumą dėl pucolaninių reakcijų. Dalinai pakeitus cementą ceolitu, galima pagerinti betonų savybes: suteikti betonui didesnį mechaninį stiprumą bei padeda išvengti betono plėtimosi dėl šarmų reakcijų.

Statinių ir statybinių gaminių defektų ekspertiniai įvertinimai. Statybinių medžiagų kokybės tyrimai.

Aprašymas:
Atsiradus defektams statiniuose būtina atlikti ekspertinį konstrukcijų vertinimą siekiant nustatyti atsiradusių pažaidų priežastis ir jų poveikį tolimesnei konstrukcijos eksploatacijai. Konstrukcijų defektai paprastai būna technologinės prigimties (betonas, armatūra, klojiniai). Pažeidimai (pažaidos) atsiranda statinio naudojimo metu (aplinkos poveikis, korozija, apkrovos). Gamybos proceso klaidos: Neteisingai parinkta betono mišinio sudėtis; Per mažas betono apsauginis sluoksnis; Netinkama betono priežiūra kietėjant. Eksploatavimo klaidos:Per didelės tenkančios apkrovos; Per anksti apkraunamos konstrukcijos.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Betono ir jo gaminių tyrimai.

Aprašymas:
Betono gaminiams dažniausiai tikrinami rodikliai yra stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui, vandens nelaidumas ar įgėris. Projektuojant norimas savyubes reikia atsižvelgti į naudojamo cemento rūšį ir kiekį, vandens ir cemento santykį, užpildų kokybę bei įairių priedų panaudojimo galimybes.

Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai.

Aprašymas:
Tiriami sudėtingų ir masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrų matematiniam aprašymui sisteminami eksperimentiniai ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenys. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų pagrindu rengiama masyvių pamatų įrengimo technologija, nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais technologija. Statybos efektyvumui didinti ir kokybei gerinti kuriamos nepertraukiamo betonavimo technologijos procesui valdyti metodikos bei algoritmai. Vykdomi taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai pagal ūkio subjektų užsakymus tema: vandens nuotekų valyklų dumblo apdorojimo įrenginių statybos technologijos, monolitinių statinių bei grindų betono savybių tyrimai ir jų kitimo analizė.

Monolitinio gelžbetonio statinių statybos slenkančiais klojiniais technologijų tyrimai.

Aprašymas:
"Atliekama slenkančių klojinių panaudojimo galimybių pramoninių statinių statyboje analizė. Tiriami monolitinių statinių nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrai matematiškai aprašomi naudojant eksperimentinius ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenis. Tiriami šlakinio cemento atmainos, superplastiklių, temperatūros ir betono sudėties įtaka šviežiai suformuotų betonų struktūriniam stipriui, struktūros formavimosi kinetikai, nustatant šių parametrų reikšmę nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais greičiui, betonavimo intensyvumui, darbo ir mechanizmų sąnaudų efektyvumui, statybos trukmei.

Įvairių pastatų apdailos medžiagų bei kitų statybinių medžiagų kokybės tyrimai.

Aprašymas:
Plečiantis statybinių , ypač apdailos, medžiagų asortimentui, įvairėjant jų panaudojimo technologijoms, didėja ir nesėkmingo jų panaudojimo atvejų. Todėl praktikoje dažnai kyla ginčų ir nesusipratimų dėl atsiradusio statybinio broko. Išpręsti iškilusius ginčus tarp statybinių medžiagų gamintojų ir jų naudotojų gali padėti laboratoriniai ar natūriniai pačių medžiagų ar pastatų, kuriuose jos panaudotos tyrimai. Tai įgalintų nustatyti atsiradusių defektų priežąstis. Esant pageidavimui, būtų galima nurodyti ir šių defektų pašalinimo būdus. Tai ypač aktualu nesėkmingais pastatų fasadų apdailos atvejais.

Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą.

Aprašymas:
Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti kuo mažesniais ištekliais ir per tam tikrą laiką. Priemonės projektui įgyvendinti ir statybos procesai iš dalies priklauso vieni nuo kitų. Statybos projektų išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.Norint realizuoti pastato statybą, tenka pereiti daug etapų, padaryti daugybę sprendimų, viską suplanuoti. Tačiau labai dažnai tai pamirštama ir darbai pradedami tinkamai nepasiruošus.Todėl siekiama rangovui palengvinti šį procesą efektyviai sprendžiant technologinius, organizacinius bei ekonominius procesus prieš statybos darbų vykdymą.

Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) ekspertizės, organizavimo ir technologinių projektų rengimas.

Aprašymas:
Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai.

Aprašymas:
Pastatų šildymo ir vėdinimo sistemų paskirtis - užtikrinti patalpų mikroklimato parametrų palaikymą racionaliai vartojant energiją. Šildymo ir vėdinimo sistemos gali būti vertinamos pagal šiluminio komforto rodiklius (oro temperatūrą, juntamąją oro temperatūrą, oro judėjimo greitį, santykinį drėgnį, vertikalų oro temperatūros gradientą), oro kokybės rodiklius (teršalų koncentraciją ir jų sklaidą patalpose) bei energijos vartojimo rodiklius. Atliekant šių sistemų tyrimus siekiama nustatyti, ar pastate racionaliai vartojama energija ir palaikomi šiluminės aplinkos ir oro kokybės reikalavimai, pateikti problemų sprendimo alternatyvas.

Naujų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, jų valdymo technologijų kūrimas ir tyrimai

Aprašymas:
Šiuolaikiškoms pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemoms keliami aukšti reikalavimai tiek mikroklimato palaikymo, tiek energijos vartojimo požiūriu. Ypatingas dėmesys skiriamas sistemų valdymui, galimybėms jas pritaikyti specifiniams patalpų poreikiams, nuolat tobulinama įranga, jų valdymo algoritmai. Kuriant naujus šių sistemų komponentus būtinas kompleksinis vertinimas: įrenginio veikimas esant skirtingam patalpų užimtumui ir patalpų geometrijai, jo valdymo galimybės šiltuoju, šaltuoju ir pereinamuoju laikotarpiu. Gaminių testavimas gali būti atliekamas izoliuotoje klimatinėje kameroje, sukuriant įvairias galimas eksploatacijos sąlygas kontroliuojamoje aplinkoje.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai.

Aprašymas:
Beveik visi mūsų gyvenime mus supantys daiktai yra dažyti – pastatai, automobiliai, įvairūs buities daiktai ir t. t. O dažomi jie tam, kad suteikti jiems reikiamą apsaugą nuo juos supančios aplinkos, pagerinti išvaizdą ir kad jie ilgai mums tarnautų bei gražiai atrodytų. Dažai – tai ne vien rišiklis, tai ir pigmentai, suteikiantys spalvą, tai ir užpildai pagerinantys sukibimą ir sutankinantys plėvelę, tai ir specialūs priedai: paviršiaus aktyvios medžiagos (PAV) pagerinančios paviršiaus “drėkinimą“ ir dangos išsilyginimą, priedai - reguliuojantys blizgumą, klampumą ir takumą, medžiagos apsaugančios nuo senėjimo ir išblukimo, plastifikuojantys priedai - padidina dangos elastingumą.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai.

Aprašymas:
Beveik visi mūsų gyvenime mus supantys daiktai yra dažyti – pastatai, automobiliai, įvairūs buities daiktai ir t. t. O dažomi jie tam, kad suteikti jiems reikiamą apsaugą nuo juos supančios aplinkos, pagerinti išvaizdą ir kad jie ilgai mums tarnautų bei gražiai atrodytų. Dažai – tai ne vien rišiklis, tai ir pigmentai, suteikiantys spalvą, tai ir užpildai pagerinantys sukibimą ir sutankinantys plėvelę, tai ir specialūs priedai: paviršiaus aktyvios medžiagos (PAV) pagerinančios paviršiaus “drėkinimą“ ir dangos išsilyginimą, priedai - reguliuojantys blizgumą, klampumą ir takumą, medžiagos apsaugančios nuo senėjimo ir išblukimo, plastifikuojantys priedai - padidina dangos elastingumą.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai.

Aprašymas:
Medienos gaminiai statyboje buvo ir lieka vieni populiariausių - tai medinės konstrukcijos, apdaila, grindų dangos ir panašiai. Vertinant medienos rūšį, ji skirstoma pagal tinkamumą statybos srityse. Viena jų labiau tinkama drėgnoms patalpoms, kita labai atspari aplinkos poveikiui, kita naudojama vidaus patalpoms. Svarbiausios medienos savybės - tankis, drėgnis, stipris, apdirbamumas ir kitos.

Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai.

Aprašymas:
Nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio džiovinto nuotekų dumblo panaudojimas cemento gamybai ir modifikuotos rišamosios medžiagos šiomis atliekomis panaudojimas betoninių konstrukcijų gamyboje. Biokuro katilinėse susidarančių medienos atliekų ir saulėgrąžų lukštų pelenų panaudojimas cementinių gaminių gamyboje.

Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai.

Aprašymas:
Nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio džiovinto nuotekų dumblo panaudojimas cemento gamybai ir modifikuotos rišamosios medžiagos šiomis atliekomis panaudojimas betoninių konstrukcijų gamyboje. Biokuro katilinėse susidarančių medienos atliekų ir saulėgrąžų lukštų pelenų panaudojimas cementinių gaminių gamyboje.

Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai.

Aprašymas:
Dažnai šiuolaikinėje statyboje nebeužtena, kad betonas būtų tik stiprus ir atsparus šalčiui, reikalaujama jo idealiai gražaus apdailinio paviršiaus, atsparumo šarminei korozijai ar kitai aggresyviai aplinkai. Kad pasiekti šias savybes reikia teisingai projektuoti mišinių sudėtis ir jų klojimo technologijas (savaime sutankėjantys betono mišiniai tiekiant juos į konstrukcijas iš "apačios į viršų), panaudojant šlakinį cementą, opokos ar pelenų priedus, kurie padidina konstrukcijų atsparumą įvairioms agresyvioms aplinkoms.

Inovatyvių betono mišinių diegimas statyboje ir naujų statybos gaminių, panaudojant vietines antrines žaliavas, kūrimas ir studijos.

Aprašymas:
Laidaus vandeniui apdailino ir konstrukcinio betono bei laidžių vandeniui aplinkos tvarkos elementų sudėčių projektavimas ir gamyba. Grafinio betono gamybos principai ir jo panaudojimas statyboje. Spalvotų apdailinio betono gaminių gamyba ir kalkių išsiskyrimo į gaminių paviršių eliminavimo galimybių analizė. Savaime susitankinančio betono mišinio panaudojimas įvairių konstrukcijų gamyboje, mišinį tiekiant „iš apačios į viršų“ taip pagaminant itin mažo paviršinio poringumo gaminius.

Urbanistinių struktūrų fraktalinė analizė.

Aprašymas:
Fraktalinė analizė, lyginant vienas teritorines struktūras su kitomis leidžia įvertinti jų gyvybingumą. Pvz.: kelių tinklo pralaidumą, žaliųjų plotų ekologinį gyvybingumą, užstatytų teritorijų multifunkciškumo potencialą ir kt. Atliekant urbanistinių struktūrų fraktalinę analizę įvertinamas konkretaus miesto urbanistinis potencialas. Gali būti analizuojamos atskiros urbanistinės struktūros: pastatai, gatvės, želdynai, viešosios erdvės ir kt. Jų fraktaliniai indeksai parodo struktūros kompleksiškumą, įvairovę, funkcionalumą, gyvybingumą, adaptyvumą, evoliucionalvimo galimybę ir kt. aspektus. Tai leidžia išryškinti metafunkcines miesto zonas: urbanistinį karkasą, gamtinį karkasą ir fonines, neišnaudotų urbanistinės kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybių teritorijas, nurodant silpnąsias jų urbanistinės morfostruktūros puses. Analizė taip pat leidžia identifikuoti vertingų urbanistinių teritorijų erdvinio kodo kompleksiškus parametrus, kurie gali būti naudojami reglamentuojant teritorijų panaudojimą.

Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai.

Aprašymas:
Dažnai šiuolaikinėje statyboje nebeužtena, kad betonas būtų tik stiprus ir atsparus šalčiui, reikalaujama jo idealiai gražaus apdailinio paviršiaus, atsparumo šarminei korozijai ar kitai aggresyviai aplinkai. Kad pasiekti šias savybes reikia teisingai projektuoti mišinių sudėtis ir jų klojimo technologijas (savaime sutankėjantys betono mišiniai tiekiant juos į konstrukcijas iš "apačios į viršų), panaudojant šlakinį cementą, opokos ar pelenų priedus, kurie padidina konstrukcijų atsparumą įvairioms agresyvioms aplinkoms.

Armatūros korozijos galimybės vertinimas

Aprašymas:
Armatūros korozija betone yra elektrocheminis reiškinys, kurio pradiniame etape vyksta reakcija anodo ir katodo zonose. Dėl šių reakcijų, susidarę produktai (jonai) jonine srove (kuri dar vadinama korozijos srove) pernešami betonu. Šiam procesui įtaką daro betono elektrinis laidis (arba atvirkštinis jam dydis varža). Tiriant betono armatūros korozijos procesą dažniau naudojami jo varžos matavimai.

Armatūros diametro, vietos ir apsauginio sluoksnio matavimas

Aprašymas:
Plieninė armatūra ir kitos įdėtinės detalės yra feromagnetinės medžiagos. Betonas - silpnas magnetikas. Plieno ir betono magnetiniai jautriai skiriasi tūkstančius kartų. Todėl, veikiant gelžbetoninį bandinį išoriniu magnetiniu lauku, sklaidos laukų linijos koncentruosis metalinėje armatūroje, įdėtinėse detalėse. Matuojant sklaidos lauko charakteristikas, galima nustatyti plieninės armatūros konfigūraciją, padėtį, skersmenį. Magnetiniais metodais tikrinami gelžbetoninių konstrukcijų armavimo parametrai ir apsauginis betono sluoksnis.

Aukšto tikslumo temperatūros matavimas monolitinėse konstrukcijose

Aprašymas:
Kietėjančiame betone temperatūriniam rėžimui įvertinti ir apsaugos techninėms priemonėms patikslinti rekomenduotina betonavimo pradžioje užbetonuoti termoporas ir užrašyti temperatūrų pokyčius pamato plokštės apačioje, centre ir paviršiuje. Tam tikslui galėtų būti 2 – 3 m ilgio TC-08 K tipo termoporos, įrengtos 1,5- 2 m atstume nuo išorinių klojinių pamato plokštės paviršiuje (apie 1-2 cm gylyje), konstrukcijos centre ir ant dugno, bei viena termopora aplinkos temperatūrai registruoti. Temperatūros duomenys pirmas tris paras fiksuojami pastoviai. Duomenys kaupiami matavimo prietaiso atmintyje bei įrašomi į statinio priežiūros žurnalą.

Elektroninis drėgmės matavimas įvairiose medžiagose ir paviršiuose

Aprašymas:
Vandens elektrinis laidumas yra daug kartų didesnis nei kietųjų statybinių medžiagų komponentų. Tačiau kietosiose medžiagose esančio vandens ištirpusių druskų ir šarmų koncentracija bei kiekis yra nepastovūs ir ilgainiui gali kisti. Todėl kinta ir elektrinis laidumas. Nors konduktometrinis drėgmės nustatymo metodas yra labai paprastas, tačiau jis naudojamas ribotai, dažniausiai tik tokių medžiagų drėgmei nustatyti, kuriose esančio vandens sudėtis nekinta arba mažai kinta (betonas, medis, smėlis).

Infraraudonųjų spindulių termografija

Aprašymas:
Termoviziniai tyrimai - tai nekontaktis, neardomasis objektų paviršiaus temperatūros matavimas per atstumą. Pats termovizorius nespinduliuoja jokių spindulių, todėl nedaroma jokia įtaka tiriamam objektui. Defektinės objektų vietos nustatomos jau tyrimo metu. Jeigu šios analizės nepakanka, atliekama gilesnė analizė.

Betono stiprio nustatymas ultragarsiniu metodu

Aprašymas:
Betono stipris nustatomas pagal stiprio ir ultragarso sklidimo bangos greičio priklausomumą. Šis priklausomumas sudaromas tiriant pagamintus bandinius ar konstrukciją. Nustatomas ultragarsinės bangos sklidimo bandiniu greitis ir gniuždymo stipris.

Plieninio armuojančio plaušo kiekio ir orientacijos nustatymas šviežiame ir sukietėjusiame betone

Aprašymas:
"Šiam tikslui naudojamas plieno plaušo matavimo prietaisas ""BSM100"" . Šis prietaisas yra pagrįstas indukcine matavimo sistema, kur kubo arba cilindro formos betono bandinys talpinamas į kintamą magnetinį lauką. Registruojama indukcijos įtampa vidutinėmis vertėmis. Pluošto kiekis ir trimatis paskirstymas betono bandinyje gali būti tiriami patikimai ir tiksliai.

Cemento/betono hidratacijos tyrimas pseudo adiabatiniu kalorimetru

Aprašymas:
Kalorimetrija naudojama temperatūrai, šilumos kiekiui, šiluminei talpai matuoti. Bandymai atliekami pseudo adiabatiniu kalorimetru kuris tinka statybinių medžiagų fizikiniams ir cheminiams tyrinėjimams, faziniams pokyčiams ir reakcijų temperatūrai nustatyti.

Sukietėjusio betono gniuždymo stiprio nustatymas tampraus atšokimo metodu

Aprašymas:
Naudojant šį metodą betono gniuždymo stipris nustatomas neardant konstrukcijos. Atlikus matavimus statybos aikštėje galima iš karto nustatyti betono gniuždymo stiprio kitimą pasirinktose užsakovo konstrukcijos vietose. Šį metodą taip pat galima pritaikyti atliekant palyginamuosius tyrimus, kai lyginama žinomo stiprio betonas, gautas iš tam tikro tūrio betono mišinio, kuris atitinka reikiamą stiprio klasę. Atikus šį palyginimą sudaromos kreivės, kuriomis remiantis nustatomas betono gniuždymo stipris išmatavimus atšokimo dydį.

Temperatūros matavimas betono monolitinėse masyviose konstrukcijose

Aprašymas:
Siekiant išvengti temperatūrinių plyšių masyviuose monolitinėse konstrukcijose, būtina kontroliuoti kietėjančio betono mišinio temperatūrą ir aplinkos temperatūrą. Tuo tikslu prieš betonavimą įrengiamos termoporos konstrukcijos apačioje, centre ir apačioje. Temperatūrų matavimai yra įrašomi duomenų kaupyklyje ir po to analizuojami bei pateikiamos rekomendacijos betono kietėjimo priežiūrai.

Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinamika. Statybinių konstrukcijų sistemų veikiamų įvairių poveikių dinamikos problemų tyrimas ir analizė bei jų būklės identifikavimas, vertinimas ir prognozavimas.

Aprašymas:
Įvairių statinių, technologinių įrenginių, talpyklų ir vamzdynų sąveikos su dinaminėmis apkrovomis (vibracijos, sprogimas, žemės drebėjimas ir pan.) tyrimas ir analizė. Objektų techninės būklės identifikavimas, vertinimas ir prognozavimas

Urbanizuotų teritorijų erdvinės sintaksės analizė.

Aprašymas:
Pvz.: erdvės sintaksės analizė leidžia modeliuoti žmonių judėjimą mieste, nustatyti dažniau ir rečiau matomas teritorijas, ivertinti miesto dalių patrauklumą komercianei veiklai ir kt.

Pastatų projektavimas

Aprašymas:
Visų rūšių (individualių, visuomeninių) ir tipų (gyvenamieji, komerciniai, gamybiniai ir t.t.) pastatų projektavimas. Interjero projektavimas visų rūšių ir tipų statiniams. Aplinkos sutvarkymo, landšalfto dizaino projektavimas. Galimybė TP/DP projektą pateikti Open BIM. Projektų vizualizavimas virtualaus modeliavimo pagalba (grafiniai paveikslai, video) bei tūriniais maketais.