SAF

Sukietėjusio betono gniuždymo stiprio nustatymas tampraus atšokimo metodu
Aprašymas:
Naudojant šį metodą betono gniuždymo stipris nustatomas neardant konstrukcijos. Atlikus matavimus statybos aikštėje galima iš karto nustatyti betono gniuždymo stiprio kitimą pasirinktose užsakovo konstrukcijos vietose. Šį metodą taip pat galima pritaikyti atliekant palyginamuosius tyrimus, kai lyginama žinomo stiprio betonas, gautas iš tam tikro tūrio betono mišinio, kuris atitinka reikiamą stiprio klasę. Atikus šį palyginimą sudaromos kreivės, kuriomis remiantis nustatomas betono gniuždymo stipris išmatavimus atšokimo dydį.

Raktažodžiai:
matavimai, betono gniuždymo stipris, tampraus atšokimo metodas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Užklausos forma