SAF

Urbanistinių struktūrų fraktalinė analizė.
Aprašymas:
Fraktalinė analizė, lyginant vienas teritorines struktūras su kitomis leidžia įvertinti jų gyvybingumą. Pvz.: kelių tinklo pralaidumą, žaliųjų plotų ekologinį gyvybingumą, užstatytų teritorijų multifunkciškumo potencialą ir kt. Atliekant urbanistinių struktūrų fraktalinę analizę įvertinamas konkretaus miesto urbanistinis potencialas. Gali būti analizuojamos atskiros urbanistinės struktūros: pastatai, gatvės, želdynai, viešosios erdvės ir kt. Jų fraktaliniai indeksai parodo struktūros kompleksiškumą, įvairovę, funkcionalumą, gyvybingumą, adaptyvumą, evoliucionalvimo galimybę ir kt. aspektus. Tai leidžia išryškinti metafunkcines miesto zonas: urbanistinį karkasą, gamtinį karkasą ir fonines, neišnaudotų urbanistinės kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybių teritorijas, nurodant silpnąsias jų urbanistinės morfostruktūros puses. Analizė taip pat leidžia identifikuoti vertingų urbanistinių teritorijų erdvinio kodo kompleksiškus parametrus, kurie gali būti naudojami reglamentuojant teritorijų panaudojimą.

Raktažodžiai:
analizė, modeliavimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Užklausos forma