SAF

Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai.
Aprašymas:
Pastatų šildymo ir vėdinimo sistemų paskirtis - užtikrinti patalpų mikroklimato parametrų palaikymą racionaliai vartojant energiją. Šildymo ir vėdinimo sistemos gali būti vertinamos pagal šiluminio komforto rodiklius (oro temperatūrą, juntamąją oro temperatūrą, oro judėjimo greitį, santykinį drėgnį, vertikalų oro temperatūros gradientą), oro kokybės rodiklius (teršalų koncentraciją ir jų sklaidą patalpose) bei energijos vartojimo rodiklius. Atliekant šių sistemų tyrimus siekiama nustatyti, ar pastate racionaliai vartojama energija ir palaikomi šiluminės aplinkos ir oro kokybės reikalavimai, pateikti problemų sprendimo alternatyvas.

Raktažodžiai:
Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumas, šiluminis komfortas, oro kokybė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Slėgio matuoklis su Pitol vamzdeliu Fluke 922/Kit
Oro greičio ties grotelėmis matuoklis Testo 417
Anglies dvideginio ir anglies monoksido k. M. Fluke975
Vidaus oro kokybės matavimo prietaisas Testo 435-2
Užklausos forma