SAF

Hidrotechninių statinių ant molio pagrindo stabilumo įvertinimas

Raktažodžiai:
Molis, depresijos kreivė, gruntinio vandens lygis, sankibumas,vidinės trinties kampas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Užklausos forma