SAF

Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai.
Aprašymas:
Statybos kainos ekspertizės metu įvertinama statomo pastato skaičiuojamoji kaina , turint tikslą nustatyti ar statinio statybos kaina pagrįstumą. Techninio projekto dalyje yra rengiamas pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektas, kuriame sprendžiami technologiniai organizaciniai projektinai sprendimai . Statybos etape rangovas ruošia detalų technologinį projektą. Šia tema užsakovams galime suteikti pilną paketą paslaugų

Raktažodžiai:
tyrimai, betono paviršius, kokybė, defektai, rekomendacijos

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Užklausos forma