SAF

Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą.
Aprašymas:
Statybos projektas – tai planas nustatytam tikslui pasiekti kuo mažesniais ištekliais ir per tam tikrą laiką. Priemonės projektui įgyvendinti ir statybos procesai iš dalies priklauso vieni nuo kitų. Statybos projektų išskirtinės savybės: jie yra kompleksiniai, labai sudėtingi, sudaryti iš skirtingų dalių, kurias reikia derinti, įgyvendinami per palyginti ilgą laiką.Norint realizuoti pastato statybą, tenka pereiti daug etapų, padaryti daugybę sprendimų, viską suplanuoti. Tačiau labai dažnai tai pamirštama ir darbai pradedami tinkamai nepasiruošus.Todėl siekiama rangovui palengvinti šį procesą efektyviai sprendžiant technologinius, organizacinius bei ekonominius procesus prieš statybos darbų vykdymą.

Raktažodžiai:
statybos organizavimas; Statybos technologija; Statybos ekonomika; Pastatų energetiniai auditai; Pastatų energetinis sertifikavimas; Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai projektai

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Užklausos forma