SAF

Monolitinio gelžbetonio statinių statybos slenkančiais klojiniais technologijų tyrimai.
Aprašymas:
"Atliekama slenkančių klojinių panaudojimo galimybių pramoninių statinių statyboje analizė. Tiriami monolitinių statinių nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrai matematiškai aprašomi naudojant eksperimentinius ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenis. Tiriami šlakinio cemento atmainos, superplastiklių, temperatūros ir betono sudėties įtaka šviežiai suformuotų betonų struktūriniam stipriui, struktūros formavimosi kinetikai, nustatant šių parametrų reikšmę nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais greičiui, betonavimo intensyvumui, darbo ir mechanizmų sąnaudų efektyvumui, statybos trukmei.

Raktažodžiai:
tyrimai, monolitinio gelžbetonio statiniai, slenkantys klojiniai, rekomendacijos

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Priet.nustatyti oro kiekį betone
Hidraulinis presas GRM-1
Bandymo mašina gniuž./lenk.Pilot 4
Užklausos forma