SAF

Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai.
Aprašymas:
Tiriami sudėtingų ir masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijos parametrai. Parametrų matematiniam aprašymui sisteminami eksperimentiniai ir gamybos sąlygomis atliktų tyrimų duomenys. Teorinių ir eksperimentinių tyrimų pagrindu rengiama masyvių pamatų įrengimo technologija, nepertraukiamo betonavimo slenkančiais klojiniais technologija. Statybos efektyvumui didinti ir kokybei gerinti kuriamos nepertraukiamo betonavimo technologijos procesui valdyti metodikos bei algoritmai. Vykdomi taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai pagal ūkio subjektų užsakymus tema: vandens nuotekų valyklų dumblo apdorojimo įrenginių statybos technologijos, monolitinių statinių bei grindų betono savybių tyrimai ir jų kitimo analizė.

Raktažodžiai:
Tyrimai, masyvios konstrukcijos, betonavimo technologijos, rekomendacijos

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Hidraulinis presas GRM-1
Ultragarso testeris betono tyrimams.Modelis :UK1401
Užklausos forma