PTVF

Vandenvalos įrenginių ir atliekų panaudojimo galimybių tyrimas
Aprašymas:
Vandenvalos įrenginių ir atliekų panaudojimo galimybių tyrimas. Panaudoto vandens valymo problema labai aktuali tiek pramonės įmonėms tiek individualiems vartotojams. Rinkoje siūlomos įvairios technologijos ir įrenginiai. Tyrimo tikslas parinkti optimaliausius vandenvalos būdus ir įrenginius. Taip pat pasiūlyti vandenvalos įrenginių gamybos technologijas. Kita tyrimų kryptis, vandenvalos įrenginiuose susikaupusių atliekų, surinkimo, saugojimo, utilizavimo ir perdirbimo technologijų tyrimai. Vandens valymo atliekos gali būti labai įvairios: biologinės atliekos, naftos produktai, riebalai, purvas ir t.t. Jų saugojimas, utilizavimas yra sudėtingas ir brangus procesas. Atliekų perdirbimas ir panaudojimas, pavyzdžiui, energijos ir kuro gamybai, gali sumažinti vandenvalos įrenginių eksploatavimo kaštus.

Raktažodžiai:
Vandenvalos technologijos, vandenvalos įrenginiai, atliekų perdirbimas

Užklausos forma