PTVF

Pokyčių valdymas organizacijos komunikacijoje
Aprašymas:
Atliepiant į Europos prioritetinę socialinių reiškinių mokslinės analizės kryptį - tvarus augimas ir darni sociokultūrinė aplinka, būtina analizuoti pokyčių raišką organizacijų valdyme, išryškinant tinklaveikos lauką. Pokyčių valdymo aspektu, tinklaveika veikia kaip organizacijos tinklų vystymasis ir naujų ryšių užmezgimas, besikeičiant informaciniams, komunikaciniams ar socialiniams procesams, vykstant jų susiliejimui/asimiliacijai. Siekiama sukurti originalią socialinių tinklų veiksmingumo įvertinimo organizacijos pokyčių valdyme loginės analizės matricą, paaiškinančią konstruojamo tyrimo sprendinius ir verifikuoti gautų tyrimų rezultatus.

Raktažodžiai:
Pokyčių valdymas, verslo tęstinumo valdymas, tinklaveika

Užklausos forma