PTVF

Savivaldų mokymąsi įgalinančios aplinkos tyrimas
Aprašymas:
Nuo pat seniausių laikų iki šių dienų diskutuojama, kodėl vienos organizacijos dirba labai sėkmingai, pasiekia pačius geriausius rezultatus, o kitos priešingai – nesugeba realizuoti užsibrėžtų tikslų ir konkuruoti rinkoje? Vienas iš galimų atsakymų į šį klausimą - sėkmingos įmonės turi kitų įmonių nenukopijuojamą kapitalą - žmogiškųjų išteklių kompetenciją, sukuriančią tai įmonei pridėtinę vertę, kuri sudaro galimybę jai įgyti konkurencinį pranašumą. Kadangi aplinka, o tuo pačiu ir konkurencinės sąlygos, nuolat kinta, tai šiame kontekste svarbu, kad įmonės darbuotojai būtų motyvuoti turimą kompetenciją atnaujinti ir vystyti atsižvelgiant į aplinkoje kilusių pokyčių keliamus reikalavimus. Kyla klausimas, kas darbuotojus motyvuoja identifikuoti savo kompetencijos spragas ir siekti jas eliminuoti, t.y. mokytis ir vystyti savo kompetenciją? Kokia aplinka turi būti sukurta įmonėje, kad būtų sukurta savivaldų mokymąsi įgalinanti aplinka? Savivaldų mokymąsi įgalinančios aplinkos tyrimai skirti įmonėms, siekiančioms sukurti aplinką, skatinančią ir motyvuojančią darbuotojus ugdyti savo kompetenciją įvairiais formaliais, neformaliais ir informaliais mokymosi būdais. Tyrimo rezultatas - darbuotojų kompetencijos ugdymą motyvuojančios bei savivaldų mokymąsi įgalinančios aplinkos kūrimo įmonėje gairės.

Raktažodžiai:
Savivaldus mokymasis, kompetencijos vystymas, įgalinanti aplinka

Užklausos forma