PTVF

A energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatikslių atrankos metodų tyrimai
Aprašymas:
Taikant daugiatikslius sprendimo priėmimo metodus yra kuriama pastato išorinės atitvarų optimalaus apšildymo sprendinių atrankos sistema.

Raktažodžiai:
Mažaenergių pastatų tyrimai; daugiatikslis vertinimas

Užklausos forma