PTVF

Energijos vartojimo pastatuose tyrimai ir auditas
Aprašymas:
Efektyvi energetika ir tvari aplinka. Priemonė apima efektyvų apsirūpinimą energija: mažaenergius ir išmaniuosius pastatus. Nuo 2020 m gruodžio mėn. 31 d. Europos Sąjungos valstybės narės pagal Europos direktyvos 2010/31/EU reikalavimus turi užtikrinti, kad visi naujai statomi pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai. Energijos beveik nevartojantys pastatai – labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją. Lietuvoje tokią kategoriją atitiktų ,,A “ klasės pastatai. Taikant daugiatikslius sprendimo priėmimo metodus yra kuriama pastato išorinės atitvarų optimalaus apšildymo sprendinių atrankos sistema. Esminė tyrimų sąlyga - atrinkti efektyvūs atitvarų sprendiniai turi tenkinti pastato energinio naudingumo A klasės reikalavimus. Tyrimų rezultatai prisideda prie bendrų Europos direktyvos tikslų iki 2020 m: 20 proc. sumažinti energijos sunaudojimą; iki 20 proc. energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių; iki 20 proc. sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Raktažodžiai:
Energijos vartojimo mažaenergiuose pastatuose auditas, Mažaenergių pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, A energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatiksliai atrankos metodai

Užklausos forma