PTVF

Socialinės atsakomybės tyrimai
Aprašymas:
Globali ir nuolat besikeičianti aplinka yra didelis iššūkis įmonėms, jų konkurencingumui. „Slenkanti revoliucija“ keičia ir keis tiek esamus gamybos standartus, tiek visuomenės, vartotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Partnerystė, nuolatinis bendradarbiavimas su įmonės suinteresuotosiomis šalimis gali duoti postūmį didinant produktyvumą, kuriant ir diegiant pažangias technologijas, inovatyvius procesus, produktus ir paslaugas ir taip atliepti plataus rato suinteresuotųjų lūkesčius. Vienas iš sprendimo būdų būtų suinteresuotųjų šalių potencialo panaudojimas sprendžiant iškilusius iššūkius įmonės veikloje. Tam reikalingi atitinkami vadybiniai instrumentai norint sėkmingai valdyti bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis. Tą galima padaryti atliekant suinteresuotųjų šalių analizę (organizacijos suinteresuotųjų šalių identifikavimas, suskirstymas pagal požymius, poreikių suderinimas su organizacijos veiklos tikslais ir uždaviniais). Bet kuriuo atveju suinteresuotosios šalys yra neatskiriama vadybos strategijos dalis atspindinti šiuolaikinį požiūrį į įmonės valdymą ir užtikrinanti įmonės darnų vystymąsi bei socialinį atsakingumą. Ši koncepcija padeda žmonėms susitarti dėl bendrų tikslų, dalyvavimo, ribų ir naudingumo, t.y. lanksčiai planuoti savo veiklą bei geriau integruoti naujas technologines žinias ir greitai atnaujinti darbo jėgos kompetencijas, diegti naujus verslo modelius, valdyti naujus gamybos procesus, sistemas.

Raktažodžiai:
Darnus vystymasis, konkurencingumas, inovatyvūs sprendimai, suinteresuotųjų šalių vadyba

Užklausos forma