PTVF

Energijos vartojimo pastatuose auditas ir tyrimai
Aprašymas:
Energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas, bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo dalių ilgaamžiškumą. Nustatyti ir pasiūlyti priemones kaip sumažinti pastato energetinius nuostolius ir  energetines išlaidas

Raktažodžiai:
Energijos vartojimo pastatuose auditas

Užklausos forma