PTVF

Kredito rizikos vertinimas
Aprašymas:
Vykdomi įmonių kredito rizikos vertinimo tyrimai siekiant suformuoti veiksmingus statistinius ir dirbtinio intelekto modelius įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nustatymui. Atsižvelgiant į naujausias Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas išdėstytas III-ame kapitalo susitarime ieškoma sprendimų, galinčių padėti bankams įgyvendinti būtinąsias kredito rizikos valdymo priemones, įvertinančias makroekonominės aplinkos veiksnius ir jų įtaką skolininkų kredito rizikos lygiui. Bankų finansinių ir valstybių ekonominių rodiklių statistinės analizės pagrindu formuojamos rekomendacijos komercinių bankų kredito politikai ir efektyviam kredito rizikos valdymui.

Raktažodžiai:
Kredito rizikos valdymas komerciniuose bankuose, mikro ir makro lygmens duomenų statistinė analizė, ekonometrinis modeliavimas

Užklausos forma