PTVF

Energijos sunaudojimo mažinimo buityje nišų paieška
Aprašymas:
2015 m. gruodžio 12 d. įvykusioje “Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje (COP21) patektas 195 valstybių sutarties šiltnamio efektą stiprinančių dujų emisijos mažinimo projektas. Jis yra vienas iš pagrindinių elementų, kuriais remiamasi įgyvendinant J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetą sukurti atsparią energetikos sąjungą ir vykdyti perspektyvią klimato kaitos politiką . Aplinkosaugos srityje daugiau dėmesio vis dar skiriama transporto, pramonės gigantų ir kt. daugiau su verslu susijusių ekonomikos subjektų elgsenos modifikacijai. Namų ūkių energijos vartojimo klausimai apskritai menkai eskaluojami, nors tyrimų rezultatai rodo, jog net 20 proc. energijos suvartojama būtent buityje, ir nišų efektyvumui didinti šiame taip pat nemažai. Pažymėtina, kad unifikuotų sprendimų ir priemonių energijos suvartojimui buityje mažinti taip pat nedaug, kadangi atskirų bendruomenių, regionų, tautų elgsena, požiūris, vertybės - specifiniai. Šiuo požiūriu tyrimas konkretaus regiono vartotojų įpročių ir elgsenos identifikavimas bei galimų adaptuotų priemonių efektyvumui didinti (energijos suvartojimo prasme) - niša naujiems technologiniams sprendimams situacijai gerinti.

Raktažodžiai:
Energijos sunaudojimo mažinimas, nišos, buitiniai vartotojai

Užklausos forma