PTVF

Savivaldaus mokymosi kultūros organizacijoje tyrimas
Aprašymas:
Savivaldaus mokymosi kultūros organizacijoje tyrimas. Šiuolaikinėse organizacijose darbuotojų kompetencijos vystymas suprantamas ne tik kaip organizuotas mokymas, bet kaip savivaldus, paties darbuotojo iniciatyva ir asmeninėmis savybėmis grįstas mokymosi procesas. Tokiai iniciatyvai palaikyti reikalinga vadovų strateginiais, motyvaciniais veiksmais kuriama ir palaikoma mokymosi kultūra. Savivaldaus mokymosi kultūros organizacijoje tyrimas apimtų kelis tyrimo diagnostinius blokus: 1) darbuotojų mokymosi motyvacijos ir kompetencijų analizę; 2) savivaldaus mokymosi kultūros raiškos tyrimą. Tyrimo rezultatas - darbuotojų mokymosi kompetencijų įsivertinimo instrumentas, savivaldaus mokymosi kultūros tiriamojoje organizacijoje tyrimų rezultatų ataskaita ir tokios mokymosi kultūros vystymo strateginės gairės.

Raktažodžiai:
Savivaldus mokymasis, darbuotojų kompetencijos vystymas

Užklausos forma